Prace badawcze

StartPrace badawcze

Przykładowe tematy badań naukowych, w których uczestniczą lub uczestniczyli członkowie koła:

1. Modelowanie farmakokinetyki i farmakodynamiki anestetyków.

2. Wyznaczanie parametrów farmakokinetycznych oraz farmakodynamicznych dla wybranych związków o znanej lub spodziewanej aktywności biologicznej

3. Farmakokinetyka trygoneliny po podaniu doustnym

Niektóre projekty były realizowane w minionym roku akademickim i tymczasowo prace nad nimi są wstrzymane, w każdej chwili mogą być jednak reaktywowane. Mogą również powstać nowe projekty :)