2013

Udany 2013 rok zakończyliśmy spotkaniem wigilijnym. Była to doskonała okazja do podsumowania roku i podziękowania wszystkim za pracę włożoną w rozwój naszego Koła a także do podzielenia się opłatkiem i złożenia życzeń świątecznych albo po prostu do miłego spotkania i porozmawiania przy wigilijnym stole. Widzimy się w 2014 roku! :)

Dnia 12 grudnia 2013 roku na Sali Wykładowej Nr 1 naszego wydziału odbyła się druga już edycja „Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z OML, prof. dr hab. Wiesław Sawicki.
Sympozjum rozpoczęło się od wystąpienia Prorektora ds. studenckich, prof. Marcina Gruchały oraz naszego Dziekana. W tym roku o wygłoszenie wykładu otwierającego poprosiliśmy dr Wojciecha Glaca z Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Wbrew przewrotnemu tytułowi prezentacji („Krótki wykład o tym, dlaczego nie warto działać w Kołach Naukowych…”), dr Glac starał się zachęcić zgromadzonych do aktywności w tego typu organizacjach studenckich. Jesteśmy pewni, że skutecznie. W tegorocznej edycji Sympozjum mieliśmy okazję wysłuchać aż 14 prezentacji dotyczących działalności studentów w różnych Kołach Naukowych. Szczególnie cieszy nas, że zaproszenie do udziału w Sympozjum przyjęły Koła, w których działają studenci analityki medycznej: Studenckie Koła Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Biochemii, przy Zakładzie Immunologii oraz przy Katedrze i Zakładzie Histologii.
Sympozjum zakończyła dyskusja, której tytuł brzmiał: „Nowe szanse i wyzwania dla Studenckich Kół Naukowych Wydziału Farmaceutycznego z OML”. Rola moderatora niespodziewanie przypadła Monice Mironiuk, która jednak doskonale poradziła sobie z tym zadaniem. Po wysłuchaniu głosów zebranych studentów, wysnuć można jeden główny wniosek – Studenckie Koła Naukowe oraz poszczególne Katedry potrzebują silniejszej promocji swoich dokonań, przede wszystkim naukowych.
Podobnie jak rok temu dla uczestników przygotowana została ankieta na temat Studenckich Kół Naukowych, która miała na celu sprawdzenie postrzegania SKN przez studentów. Spośród osób, które wypełnły ankietę rozlosowanych zostało kilka drobnych upominków.

Piknik na Zdrowie, zorganizowany przez Gdański Uniwersytet Medyczny, odbył się 8 czerwca w Parku Zielonym. Na uczestników czekało ponad 60 stoisk z poradami specjalistów, możliwością wykonania bezpłatnych badań, licznymi konkursami i atrakcjami. Nasze Studenckie Koło Naukowe postanowiło w ramach Pikniku na Zdrowie propagować idee opieki farmaceutycznej. Na przygotowanym stoisku każdy zwiedzający mógł zaczerpnąć porad przyszłych i obecnych farmaceutów, otrzymać ulotki na temat bezpiecznej farmakoterapii, sięgnąć po fachową literaturę związaną z farmakologią. Dla członków Koła była to doskonała okazja do sprawdzenia swojej wiedzy (na kilka dni przed egzaminem z farmakologii!:)) i rozwinięcia umiejętności komunikacji z pacjentem.

24 maja 2013 roku w Collegium Biomedicum odbył się VI Medyczny Dzień Nauki. Jest on skierowany głównie do dzieci i młodzieży i z każdą edycją cieszy się coraz większą popularnością. W tym roku dla kilku tysięcy odwiedzających naszą uczelnię młodych naukowców przygotowano około 60 wykładów i pokazów. Nasze Koło także wzięło udział w tym wydarzeniu. Przygotowaliśmy stoisko pod tytułem „ Nowe leki od kuchni- jak ich szukamy i jak badamy?”. Każdy uczestnik miał możliwość zapoznania się ze sprzętem używanego do badania na zwierzętach, dokonania rozdziału barwników i leków przy użyciu prostych metod chromatograficznych, zaprojektowania własnej cząsteczki o potencjalnym działaniu farmakologicznym przy użyciu programów komputerowych czy ulepieniu z modeliny istniejących, znanych wszystkim substancji leczniczych. Ponadto opracowaliśmy trzy plakaty na temat wykorzystania komputerów w projektowaniu leków, metod doświadczalnych w farmakologii oraz technik analitycznych wykorzystywanych w badaniach nad lekiem. Dwie członkinie naszego Koła- Małgorzata Patejko i Martyna Józefowicz przygotowały 15-minutowy wykład na temat: „Farmakokinetyka etanolu-co dzieje się w organizmie po wypiciu alkoholu”.

15.05.2013r. odbyło się trzecie sympozjum popularnonaukowe pt. TOFiKUM SYMPOSSSIUM 03 organizowane przez Koło Naukowe TOFiK (Towarzystwo Obserwatorów Fizyki i Kosmosu) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Tym razem przedstawiono cztery prezentacje przygotowane przez przedstawicieli KN TOFiK oraz zaprzyjaźnionych studenckich kół naukowych. Dotyczyły one zagadnień z zakresu: matematyki, fizyki technicznej i farmacji. Nasze Koło Naukowe również wzięło udział w tym spotkaniu. Krótki 15-minutowy wykład pt. „Farmakokinetyka etanolu – co dzieje się w organizmie po wypiciu alkoholu?” zaprezentowała Martyna Józefowicz, studentka IV roku farmacji. Oprócz naszej prezentacji, przedstawiono też m.in. tematy: „Algorytm Shor’a” i „Entalpia języka polskiego”. Mamy nadzieję, że współpraca z KN TOFiK będzie się dalej rozwijać i każda następna edycja sympozjum będzie się cieszyć coraz większym zainteresowaniem.

10 maja br. trzy członkinie naszego Koła miały okazję wziąć czynny udział w Międzyuczelnianej Konferencji Młodych Naukowców zorganizowanej przez Studenckie Koło Biochemiczne oraz Genetyczne Uniwersytetu Gdańskiego. Reprezentanci 12 kół naukowych z największych gdańskich uczelni przygotowali plakaty oraz 15-minutowe wystąpienia na temat aktywności i dokonań swoich kół. Nasze Koło zaprezentowało plakat pt. „Analiza ilościowych zależności struktura- właściwości farmakokinetyczne/farmakodynamiczne (QSPKR/QSPDR) w poszukiwaniu nowych leków”, który przedstawiła Maja Paszek, studentka IV roku farmacji. Z kolei 15-minutowe prezentacje przygotowały Małgorzata Czubaszek i Iga Czyż, również studentki IV roku farmacji. Udział w takiej Konferencji dał możliwość promocji naszego Koła, podpatrzenia jak funkcjonują inne podobne organizacje oraz zdobycia cennego doświadczenia w wystąpieniach przed większą publicznością. Mamy nadzieję na dalsze wyzwania dla członków naszego Koła.

26 marca na Wydziale Farmaceutycznym odbył się Konkurs Prac Magisterskich zorganizowany przez gdański oddział Młodej Farmacji. Zadaniem uczestników było przedstawienie przebiegu doświadczeń i wyników badań w formie 15-minutowych prezentacji. Prace konkursowe zostały wysłuchane i ocenione przez jury w składzie: prof. Apolonia Rybczyńska- przewodnicząca, prof. Anna Lebiedzińska, dr hab. Anita Kornicka, dr hab. Krystyna Pieńkowska, Monika Mironiuk- przewodnicząca Młodej Farmacji oraz Agnieszka Połocka- przedstawiciel studentów i główny organizator Konkursu. W Konkursie nie mogło zabraknąć reprezentantki naszego Koła. Marta Kordalewska przedstawiła prezentacji na temat procesy realizacji swojej pracy magisterskiej,której temat brzmiał „Badanie stabilności wybranych nukleozydów w moczu”. Promotorem pracy był dr hab. n.farm. Michał Markuszewski. Marcie niestety nie udało się zająć miejsca na podium, ale wszyscy trzymaliśmy za nią kciuki. Sam udział w Konkursie jest dużym wyróżnieniem, więc i tak serdecznie Marcie gratulujemy!

Zdjęcia:

Wigilia Koła
Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Wydziału Farmaceutycznego z OML
Piknik na Zdrowie
Medyczny Dzień Nauki
TOFiKUM SYMPOSSSIUM 03
Międzyuczelniana Konferencja Młodych Naukowców
Konkurs Prac Magisterskich
Spotkanie Koła
Spotkanie Koła